1397/11/19

آزمون تستی جمع بندی فصل 3 شیمی (3) دوازدهم | شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
1-3) سیلیس رمز ماندگاری، گرافن و سازه‌های یخی (ص 65 تا 72)
2-3) رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها، شاره‌های مولکولی و یونی (ص 73 تا 76)
3-3) چینش یون‌ها در جامد یونی (ص 77 تا 81)
4-3) فلزها، عنصرهایی شکل‌پذیر با جلایی زیبا (ص 81 تا 88)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

$25/5$ درصد از جرم یک نمونه خاک رس را آلومینیوم اکسید تشکیل داده است. اگر سایر ترکیب‌های موجود در این نمونه خاک فاقد آلومینیوم باشند، چند درصد از جرم این خاک رس را فلز آلومینیوم تشکیل داده است؟ $(Al=27,O=16,g.mo{{l}^{-1}})$