1397/11/19

آزمون تستی جمع بندی فصل 3 شیمی (3) دوازدهم | شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
1-3) سیلیس رمز ماندگاری، گرافن و سازه‌های یخی (ص 65 تا 72)
2-3) رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها، شاره‌های مولکولی و یونی (ص 73 تا 76)
3-3) چینش یون‌ها در جامد یونی (ص 77 تا 81)
4-3) فلزها، عنصرهایی شکل‌پذیر با جلایی زیبا (ص 81 تا 88)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 19 بهمن 97
  

در مورد ترکیب‌های موجود در خاک رس مطابق جدول زیر، چه تعداد از مطالب داده شده صحیح است؟

الف) رنگ سرخ آن به دلیل وجود آهن $(II)$ اکسید در آن است.

ب) فراوان‌ترین ترکیب یونی موجود در آن آلومینیوم اکسید است.

پ) قسمت عمده‌ی ترکیب‌های موجود در آن را ترکیب‌های یونی تشکیل داده‌اند.

ت) بیشترین درصد فراوانی ترکیب‌های موجود در آن را سیلیس به خود اختصاص داده است.