1395/8/9

آزمون تستی درس اول فارسی (1) پایه دهم | چشمه و سنگ

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: چشمه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

همه‌ی واژه‌های کدام گزینه درست معنی شده است؟