1395/12/23

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان | عددهای اعشاری (نمونه 2)

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مساحت کدام یک از شکل‌های زیر بیش‌تر است؟