1397/7/9

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس 1: نسبت و تناسب در هندسه
درس 2: قضیۀ تالس
درس 3: تشابه مثلث‌ها
درس 4: کاربردهایی از قضیۀ تالس و تشابه مثلث‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر، AB || CD ، BC || DE وOA = 4 و AC = 6 می باشد. اندازۀ CE کدام است؟