1397/6/18

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل اول حسابان (2) دوازدهم | درس 1: تبدیل نمودار توابع (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر در نمودار تابع $y=f(x)$ طول هر نقطه را دو برابر کرده و سپس نمودار حاصل را نسبت به محور $x$ ها قرینه کنیم، نمودار کدام تابع به‌دست می‌آید؟