1396/2/16

آزمون تستی فصل 15 علوم تجربی پایه هشتم | شکست نور

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: شکست نور
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل