1395/12/14

آزمون تستی درس 6 منطق پایه دهم (ویژه داوطلبان کنکور 98) رشته ادبیات و علوم انسانی | جایگاه قضیه در استدلال

منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 95
  

نقش دستوری کلمات مشخص شده ی زیر، به ترتیب در کدام گزینه، به صورت صحیح آمده است؟

«ای مادر عزیز که جان داده ای مرا          سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو»