1397/8/23

تست کنکور سراسری جغرافیا (3) دوازدهم انسانی | درس ۶: مدیریت مخاطرات طبیعی

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 3: مخاطرات طبیعی
درس 6: مدیریت مخاطرات طبیعی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/23
  

ماهواره‌های لندست (landsnt) تقریباً هر ........ یک‌بار دور کره زمین می‌چرخد.