1397/5/30

سوالات آمادگی کنکور سراسری هندسه (2) پایۀ یازدهم رشتۀ علوم ریاضی - فصل اول: دایره (درس 3- چندضلعی‌های محاطی و محیطی)

هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: دایره
درس 3: چند ضلعی‌های محاطی و محیطی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در پنج‌ضلعی ABCDE عمودمنصف‌های اضلاع در نقطهٔ M همرسند. اگر طول اضلاع AB ، BC و CD به‌ترتيب 4 ،6 و 8 باشد، نسبت $\frac{AM}{CM}$ کدام است؟