1395/8/9

آزمون تستی درس ششم عربی نهم: تَغییرُ الْحَیاةِ

عربی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 6: تَغْييرُ الْحَياةِ
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 آبان 95
  

 كدام عبارت نادرست است؟