{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1398/01/15

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 3: رسم نمودار تابع

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) اردیبهشت
شامل مباحث: درس 3: رسم نمودار تابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 3: رسم نمودار تابع
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 فروردین 1398
  

در شكل روبه‌رو نمودار تابع $f(x)=\frac{a}{x+2}$ و خط مماس بر آن در $x=0$ رسم شده است. مقدار $a$ كدام است؟