1395/7/19

آزمون تستی فصل دوم ریاضی ششم دبستان | جمع و تفریق کسرها

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل عبارت $  \frac{3 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 - 2 \times 4 \times 4 \times4}{4 \times 4 \times 4} $ کدام گزینه است؟