1395/8/26

آزمون تستی درس 4 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | از نوزاد بپرسید!

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 4: از نوزاد بپرسید!
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حضرت عیسی (ع) گفت: خداوند به من سفارش کرده است که تا زنده ام ......

کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست؟