1396/7/10

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل 1: ترسیم‌های هندسی و استدلال

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: ترسیم‌های هندسی و استدلال
درس 1: ترسیم‌های هندسی
درس 2: استدلال
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر  در مثلث ABC از نقطۀ D پای نیمساز A ، دو خط به موازات دو ضلع دیگر رسم کنیم تا آن دو ضلع را در M و N قطع کنند، آن گاه پاره خط های AD و MN کدام ویژگی را دارا هستند؟