{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1401/05/30

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی آذر
شامل مباحث: فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون آنلاین زمین شناسی یازدهم | فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 مرداد 1401
  

مجموع کدام دو کانی زیر، سهم بیشتری در  ساخت پوسته زمین را دارند؟