{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هندسه (3) 1397/12/7

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 1: معرفی فضای R3

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هندسه (3) فروردین
شامل مباحث: درس 1: معرفی فضای R3
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 1: معرفی فضای R3
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 7 اسفند 1397
  

نقطه $( - 2,3, - 1)$ در ناحیه ششم مختصاتی قرار دارد.