1398/1/15

آزمون تستی جمع بندی فصل 3 حسابان (2) دوازدهم | حدهای نامتناهی - حد در بی نهایت (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: فصل 3: حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر نمودار تابع $y=f(x)$ به‌صورت زیر باشد، نمودار تابع $g(x)=\sqrt{\frac{2x+1}{f(x)}}$ در اطراف $x=-1$ به کدام صورت است؟