{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات 1398/03/29

آزمون آزمایشی جمع بندی هندسه (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته علوم ریاضی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی ریاضیات اسفند
شامل مباحث: هندسه
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آزمایشی جمع بندی هندسه (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته علوم ریاضی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 29 خرداد 1398
  

در شکل زیر، اگر $D\hat AC = 3B\hat AD$ باشد، طول ضلع $AC$ کدام است؟