1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 ریاضی (1) دهم دبیرستان | درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 7: آمار و احتمال
درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

در آزمایشگاهی 5 موش سالم و 3 موش دیابتی نگه‌داری می‌شوند. به تصادف متوالیاً سه موش از بین آن‌ها انتخاب می‌شود. با کدام احتمال، اولین موش سفید و سومین موش سیاه است؟