1398/2/11

سوالات تستی فلسفه (۱) جدید پایه یازدهم رشته‌های انسانی و معارف | درس 6: امکان شناخت

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 6: امکان شناخت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه درباره دانش بشری نادرست است؟