1398/12/19

آزمون چهارگزینه ای ریاضی نهم | فصل 8: حجم و مساحت

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 8: حجم و مساحت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کره‌ای را داخل مکعبی محاط می‌کنیم. نسبت مساحت کره به مساحت جانبی مکعب برابر است با؛

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد