{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/09/2

آزمون ارزیابی فصل 1 و 2 ریاضی سوم ابتدایی

دبستان سوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: الگوها
فصل 2: عددهای چهار رقمی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون ارزیابی فصل 1 و 2 ریاضی سوم ابتدایی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 2 آذر 1399
  

با رقم‌های 2 و 3 و 4 چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت؟ (بدون تکرار رقم‌ها)