{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/05/22

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل ششم: حد و پیوستگی (درس 1: فرآیندهای حدی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) اسفند
شامل مباحث:
فصل 6: حد و پیوستگی
درس 1: فرایندهای حدی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل ششم: حد و پیوستگی (درس 1: فرآیندهای حدی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 22 مرداد 1397
  

کدام‌یک از گزینه‌ها نادرست  است؟