1395/12/17

آزمون تستی درس 15 فارسی پنجم دبستان | کاجستان

فارسی و نگارش پنجم دبستان اسفند
شامل مباحث: درس 15: کاجستان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 اسفند 95
  

کدام گزینه جزء عناصر داستان نیست؟