1395/12/17

آزمون تستی درس 15 فارسی پنجم دبستان | کاجستان

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 15: کاجستان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام يك از تركيبات زير با بقيّه تفاوت دارد ؟