{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/09/19

آزمون درس 1 تا 4 علوم پایه سوم ابتدائی

دبستان سوم علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: خوراکی‌ها
درس 4: مواد اطراف ما
درس 3: اندازه گیری مواد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون درس 1 تا 4 علوم پایه سوم ابتدائی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 19 آذر 1399
  

اگر روی یک کلوچه نوشته شود، جرم 711 .................. . کلمهٔ مناسب برای جای خالی چیست؟