1397/8/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل دوم حسابان (2) دوازدهم | درس 1: تناوب و تانژانت (سری A)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: مثلثات
درس 1: تناوب و تانژانت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $\tan \left( \frac{\pi }{2}-a \right)=\frac{2}{3}$ باشد، آنگاه $\tan \left( \frac{\pi }{4}-a \right)$ کدام است؟