{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/18

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 7 (درس 2: احتمال)

دبستان سوم ریاضی اسفند
شامل مباحث: درس 2: احتمال
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 7 (درس 2: احتمال)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 مرداد 1401
  

عقربه‌ را می‌چرخانیم. چه کسری احتمال دارد که عقربه روی رنگ بنفش قرار بگیرد؟