1398/5/18

سوالات درس اقتصاد آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل کشور 1398

اقتصاد کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/18
  

عبارت‌های زیر حاصل تحقیق پژوهشگری است که بر روی «تغییرات جمعیتی شهر $X$»، مطالعه نموده است. با توجه به مراحل پژوهش جغرافیایی، کدام مورد را می‌توان به‌ترتیب در گام «اول» و «پنجم» قرار داد؟

الف) عوامل مؤثر در افزایش جمعیت شهر $X$ در دههٔ اخیر چیست؟

ب) به‌نظر می‌رسد وجود خدمات آموزشی، عامل افزایش جمعیت شهر $X$ است.

ج) پژوهشگر، با تعدادی از ساکنان یکی از محله‌های قدیمی شهر $X$ مصاحبه می‌کند.

د) بین تقاضای نیروی کار در شهر $X$ و جذب جمعیت آن، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.