{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1397/04/18

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل اول: درس 8-1- هیدروکربن‌ها

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) آذر
شامل مباحث: قسمت 8: هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل اول: درس 8-1- هیدروکربن‌ها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 تیر 1397
  

واکنش پذیری کدام هیدروکربن از بقیه بیشتر است؟