1395/11/11

آزمون آنلاین درس 13 مطالعات اجتماعی نهم | انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 13: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 بهمن 95
  

کدام یک از پادشاهان قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد؟