1395/11/11

آزمون آنلاین درس 13 مطالعات اجتماعی نهم | انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 13: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جنگ جهاني اول در زمان کدام پادشاه صورت گرفت و نتیجه آن چه بود؟