1396/1/30

آزمون آنلاین درس 19 مطالعات اجتماعی نهم | کارکردهای خانواده

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 19: کارکردهای خانواده
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدامیک از کارکردهای خانواده به صورت همگون نیامده است؟