1398/5/6

سوالات درس زمین شناسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398

زمین شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
فصل 3: منابع آب و خاک
فصل 4: زمین شناسی و سازه‌های مهندسی
فصل 5: زمین شناسی و سلامت
فصل 6: پویایی زمین
فصل 7: زمین شناسی ایران
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

سن سنگ‌های کدام منطقه از بقیه کمتر است؟