{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/08/3

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: تنظیم بیان ژن

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) آبان
شامل مباحث:
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
گفتار 3: تنظیم بیان ژن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: تنظیم بیان ژن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 3 آبان 1397
  

اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک (mRNA) که مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است چگونه باعث توقف عمل ترجمه می‌شود؟