{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/08/3

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: تنظیم بیان ژن

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) آبان
شامل مباحث:
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
گفتار 3: تنظیم بیان ژن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: تنظیم بیان ژن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 3 آبان 1397
  

در ارتباط با تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) در صورت تغییر قند محیط کشت باکتری از مالتوز به لاکتوز، کدام پروتئین تنظیمی تغییر شکل می‌دهد؟
ب) در یوکاریوت‌ها، پروتئین‌هایی می‌توانند به رنابسپاراز (RNA پلی مراز) کمک کنند تا رونویسی از ژن آغاز شود. این پروتئین‌ها به کدام بخش‌های دنا می‌توانند متصل شوند؟