1398/8/6

آزمون تستی زیست شناسی دهم | زیست شناسی چیست؟

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
  تعداد سوالات: 17
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه در مورد جانداران درست نیست؟

مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد