1397/10/20

آزمون فیزیک (3) دوازدهم ریاضی | فصل 1 و 2 (تا ابتدای حرکت دایره‌ای یکنواخت)

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-1 شناخت حرکت
1-2 حرکت با سرعت ثابت
1-3 حرکت با شتاب ثابت
1-4 سقوط آزاد
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
2-1 قوانین حرکت نیوتون
2-2 معرفی برخی از نیروهای خاص
2-3 تکانه و قانون دوم نیوتون
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 دی 97
  

كدام‌يک از نمودارهای مكان - زمان شكل زير حركت متحركی را توصيف می‌كند كه از حال سكون شروع به حركت كرده و به تدريج بر تندی آن افزوده شده است؟