{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1401/11/22

سوالات سری 3 نیمسال دوم | درس شیمی 3 سال دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3) اسفند
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمی
فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
فصل 4: شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات سری 3 نیمسال دوم | درس شیمی 3 سال دوازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 22 بهمن 1401
  

pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود 3/7 است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. $\log 2 = 0/3$