1397/10/9

سوالات تستی فلسفه (۱) جدید پایه یازدهم رشته‌های انسانی و معارف | درس 4: فلسفه و زندگی

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: فلسفه و ابعاد آن
درس 3: فلسفه و زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در پاسخ به این سؤال که «فهم فلسفی به دنبال چیست؟» کدام گزینه را نمی‌توان پذیرفت؟