1397/12/14

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 2: ضرب خارجی بردارها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 97
  

حاصل ضرب داخلی دو بردار با اندازه‌های مساوی، برابر با مربع اندازهٔ هر یک از دو بردار است. زاویهٔ بین دو بردار چند درجه است؟