1397/12/14

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 2: ضرب خارجی بردارها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/12/14
  

اگر $\left| \overrightarrow{a} \right|=1$، $\left| \overrightarrow{b} \right|=2$، $\left| \overrightarrow{c} \right|=3$ و $\left| \overrightarrow{d} \right|=5$ باشد، حاصل $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}+\overrightarrow{a}.\overrightarrow{c}+\overrightarrow{b}.\overrightarrow{c}$ کدام است؟