{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/12/13

آزمون ریاضی ششم | اسفند 99: فصل 1 و 3 و 5 و 6

دبستان ششم ریاضی اسفند
شامل مباحث:
فصل 1: عدد و الگوهای عددی
فصل 3: اعداد اعشاری
فصل 5: اندازه گیری
فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون ریاضی ششم | اسفند 99: فصل 1 و 3 و 5 و 6
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 13 اسفند 1399
  

چند گرم آب از 500 گرم آب نمک 10 درصد باید تبخیر شود تا آب نمک 20 درصد به دست آید؟

محمدرضا نادری