1397/8/24

تست کنکور سراسری فصل 2 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی | درس 2- دنباله های حسابی

ریاضی و آمار (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: الگوهای خطی
درس 2: دنباله‌های حسابی
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/24