{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1402/01/29

امتحان نهایی درس فیزیک (۳) رشته ریاضی نوبت خرداد ۱۳۹۹

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی خرداد 1399
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
فصل 3: نوسان و موج
فصل 4: برهم کنش‌های موج
فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای
  تعداد سوالات: 34
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 120 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس فیزیک (۳) رشته ریاضی نوبت خرداد ۱۳۹۹
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 29 فروردین 1402
  

ایزوتوپ (هم مکان) را تعریف کنید.