{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1400/01/15

ارزشیابی تستی فارسی سوم ابتدائی | فصل 7: طبیعت (درس 15 تا 17)

دبستان سوم فارسی فروردین
شامل مباحث:
فصل 7: طبیعت
درس 15: دریا
درس 16: اگر جنگل نباشد
درس 17: چشم‌های آسمان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

ارزشیابی تستی فارسی سوم ابتدائی | فصل 7: طبیعت (درس 15 تا 17)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 15 فروردین 1400
  

کدام جمله برای اینکه کامل شود، نیاز به کلمه‌ای دیگر دارد؟