{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (1) 1401/06/17

نمونه شماره 1: سوالات آزمون نوبت اول علوم و فنون ادبی 1 دهم رشته علوم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (1) آذر
شامل مباحث:
فصل 1
فصل 2
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

نمونه شماره 1: سوالات آزمون نوبت اول علوم و فنون ادبی 1 دهم رشته علوم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 17 شهریور 1401