1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 3: بیضی

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 3: بیضی و سهمی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

$F(\frac{1}{2},\sqrt{3})$ و ${F}'(\frac{1}{2},-\sqrt{3})$ کانون‌های بیضی هستند و فاصلهٔ کانون از یکی از رئوس ناکانونی برابر با $2$ است. بیش‌ترین مساحت از بین مثلث‌هایی که یک رأس آن روی بیضی و دو رأس دیگر آن کانون‌های این بیضی باشند، کدام است؟