1395/8/24

آزمون تستی درس سوم فارسی پنجم دبستان | رازی و ساخت بیمارستان

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 3: رازی و ساخت بیمارستان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از کلمه‌های زیر با کلمه « زرگر » شیوه ی ساخت مشابهی دارد؟ 

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد