1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: عربی نهم | درس 1 تا 7

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ: مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ
الدَّرْسُ الثّانی: قَوانینُ الْمُرورِ
الدَّرْسُ الثّالِثُ:جِسْرُ الصَّداقَةِ
الدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ
الدَّرْسُ السّادِسُ: تَغْييرُ الْحَياةِ
الدَّرْسُ السّابِعُ: ثَمَرَةُ الْجِدِّ
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به جمله داده شده، نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟

"شاهَدَ المُعَلّم فی مِلَفِّ الطالِب: "هو تلمیذٌ نَشیطُ وَ ذَکیُّ"