1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: عربی نهم | درس 1 تا 7

عربی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث:
درس 1: مُراجَعَةُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ
درس 2: اَلْعُبورُ الْآمِنُ
درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ
درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
درس 5: اَلرَّجاءُ
درس 6: تَغْييرُ الْحَياةِ
درس 7: ثَمَرَةُ الْجِدِّ
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 اسفند 97
  

ترجمه ی صحیح لغات « مُسَجَّل – اَنقَذَ – دَفع – طاقَة » در کدام گزینه آمده است؟