{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1401/06/16

سوالات تستی زمین شناسی یازدهم | فصل 6: پویایی زمین

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی فروردین
شامل مباحث: فصل 6: پویایی زمین
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی زمین شناسی یازدهم | فصل 6: پویایی زمین
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 16 شهریور 1401
  

اولین نیروگاه زمین گرمایی خاور میانه در کدام استان تاسیس شده است؟