1395/12/24

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (خط و زاویه)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در يك مثلث قائم الزاويه‌ی متساوی الساقين، ارتفاع وارد بر وتر 9 سانتی متر است. مساحت مثلث چقدر می‌باشد؟