1395/12/24

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (خط و زاویه)

شامل مباحث

فصل 5: اندازه گیری

تعداد سوالات

18

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 360 تومان