{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/08/22

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (خط و زاویه)

دبستان ششم ریاضی اسفند
شامل مباحث: درس 4: خط و زاویه
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (خط و زاویه)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 22 آبان 1401
  

دو خط راست یکدیگر را حداکثر در چند نقطه قطع می کنند؟